Strategia socială pentru comuna Fîntînele, judeţul Mureş

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ

În luna martie a anului 2016 Organizația Caritas Alba Iulia, Departamentul de Asistenţă Socială în cadrul proiectului ”O șansă pentru un viitor mai bun” a organizat un focus grup cu scopul evaluării rezultatelor studiului de analiză a problemelor sociale a comunei Fîntînele. La discuţie au participat reprezentanții primăriei, ai consiuliului local, ai școlii, ai bisericii, lideri sociali, respectiv specialiști în domeniul social.
Au fost prezentate rezultatele studiului social care se bazează pe date obținute prin chestionarea unui număr de 87 de gospodării din comuna Fîntînele, între acestea fiind familii de etnie maghiară și rromă.

Selectarea respondenţilor s-a aplicat în două faze:

• pe cote (categorii de vârstă – vezi tabelul ataşat), conform rezultatelor recensământului din 2011
• selectare aleatorie cu respectarea cotelor, aplicându-se metoda plimbării aleatorie pe raza localităţilor.

Cu ocazia efectuării studiului s-a pornit de la puncte fixe prestabilite în diferite direcţii şi s-a intrat în perechi de intervievanţi în fiecare a zecea gospodărie. Criteriile de selecţie a respondenţilor a fost stabilit de sociolog.

Chestionarul a fost întocmit în urma discuţiilor din grupul focus și au fost completate în luna octombrie şi noiembrie 2015, datele fiind prelucrate în luna ianuarie 2015.
Participanții la focus grup au discutat diferite aspecte rezultate din studiu.

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să îşi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi să îşi traseze căi de realizare a acelui viitor.

Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de Dezvoltare a sintetizat obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Fîntînele şi a identificat direcţiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune pentru următorii 3 ani.

Strategia de dezvoltare urmăreşte ,,Fundamentarea unei incluziuni sociale de lungă durată și creşterea bunăstării comunităţii locale”.

Pentru aceasta este nevoie de:
- o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă;
- locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă;
- stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale;
- încurajarea iniţiativei;
- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe, asistenţă socială şi medicală, climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educaţionale, culturale, sportive, recreative, religioase şi o calitate bună a mediului înconjurător.
- acordarea unei mai mari importanţe furnizării de servicii sociale integrate la nivelul întregii comunități, pentru a asigura un impact pe termen lung;
- educaţia interculturală; dezvoltarea unor programe de interacţiune, colaborare, sprijinire a comunicării dintre populaţia majoritară şi populaţia roma;
- introducerea unui sistem de servicii de asistenţă socială primară cu scop de prevenire a apariţiei şi agravării cazurilor sociale încă de la nivel local.

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul naţional şi regional de dezvoltare, Primăria comunei Fîntînele îşi va desfăşura activitatea în următoarele direcţii:
1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea de proiecte în vederea atragerii de resurse financiare în zonă.
2. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii pentru toţi partenerii implicaţi.
3. Investiţii în infrastructură.
4. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului turistic cultural-istoric, a celui de agrement şi utilizarea forţei de muncă disponibile.

Condiţii de implementare a strategiei:
- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al Comunei Fîntînele, inclusiv identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare;
- stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor;
- acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni;
- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei;â
- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei;
- implicarea mass-media şi a ONG-urilor în diseminarea informaţiilor şi monitorizarea Strategiei.

Descarca fisierul in PDF aici