Fantanele

Fântânele (în maghiară Gyulakuta, în germană Gielekonten) este o localitate în judeţul Mureş. Din punct de vedere administrativ localităţile aparţinătoare comunei sunt cele de lângă drumul principal Viforoasa, Fântânele, Călimăneşti şi cele lăturalnice Roua, Bordoşiu şi Cibu.

Localizare:
Regiune: Transilvania, Podişul TârnavelorJudeţ: MureşCel mai apropiat oraş:
Comuna este situată în judeţul Mureş. Teritoriul comunei este traversat de râul Târnava Mică şi drumul DN 13A, care leagă judeţele Mureş şi Harghita.

Modalităţi de acces
Pe drumul naţional DN 13A Târgu Mureş - Bălăuşeri - Sovata.

Istoric
În trecutul istoric al comunei se regăsesc nume şi evenimente importante. În tradiţiile lor se respectă şi se păstrează vie amintirea acestor persoane şi evenimente. În anul 1605 la hotarul localităţii Călimăneşti s-a organizat marea adunare naţională a Scaunelor Secuieşti cu ocazia căreia secuimea a jurat credinţă lui Bocskai István, îl recunoaşte ca Principe al Transilvaniei şi sprijină lupta revoluţiei condusă de el pentru drepturile neamului. La conacul Simén de la Călimăneşti a fost oaspete în data de 30 august 1849 persoana marcantă a revoluţiei maghiare, marele poet al naţiunii Petőfi Sándor, iar în anul 1853 marele romanticier Jókai Mór.Fântânele este una dintre localităţile cele mai vechi ale microregiunii, numele ei fiind menţionat deja în registrul papal din anul 1332.

Informaţii sociale

Analiza evoluţiei populaţiei arată o scădere a numărului de locuitori în ultimii ani. Astfel, în 1992 erau 5.329 locuitori, iar la recensământul din 2002 au fost înregistraţi 5.067 de locuitori din care 93,8 % de etnie maghiară, iar 1,3 % română. Majoritatea sunt reformaţi, dar în Bordoşiu şi Cibu trăiesc şi catolici iar în Roua unitarieni.

Populaţia totală: 5067 locuitori
Populaţie bărbaţi: 2476
Populaţie femei: 2591

Repartiţia pe naţionalităţi

Repartiţia pe naţionalităţi este: 68 români, 4.749 maghiari, 249 rromi şi un german.

Repartiţia pe culte
73.19 % reformată, 15.27 % romano-catolică, 8.62 % unitariană, 1.34 % ortodoxă, 1.58 % alte religii.

Educaţie
În comună îşi desfăşoară activitatea 2 şcoli gimnaziale în satele Fântânele şi Călimăneşti, 4 şcoli primare şi 6 grădiniţe.

Turism
Biserica reformată - monument istoric - din Fântânele, conacul Simén din Călimăneşti, conacul Lázár, vinurile din Călimăneşti, clădirile termocentralei -martorii erei comuniste dispărute-, arboretul Chiparosul de California sunt câteva din atracţiile turistice din comună.
Pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură figurează următoarele obiective:
- Biserica reformată din satul Fântânele,
- Casa Lazăr din str. Principală nr. 61-62,
- Casa de început de secol XIX din str. Principală nr. 83,
- Biserica romano-catolică din satul Bordoşiu,
- Casa parohială a bisericii romano-catolice 1812, cu transformări - sec. XX,
- Biserica unitariană din satul Roua, sec. XVIII, refaceri sec. XIX - cu turn din 1723.

Obiective turistice:
Arboretul Chiparosul de California
Arboretul Chiparosul de California (Chamaecyparis Lawsoniana) din satul Roua are vârsta de peste 75 de ani şi prezintă interes ştiinţific, fiind şi rezervaţie de seminţe.

Biserica romano-catolică din satul Bordoşiu
Biserica romano-catolică din satul Bordoşiu este construită în sec. XV, cu transformări în 1857, cu turnul clopotniţă din sec. XV.

Biserica reformată Fântânele

Biserica reformată din localitate datează din secolul al XV-lea. Este monument istoric construit în stil gotic. Tavanul este plan, cu casete pictate la comanda nobilului Szövérdi Gáspár János în anul 1625.